Brahim s Thai Chili Sauce/Kuah Kicap Bercili Thai 300g - Malaysia